سفیر فدراسیون روسیه

                

سفیر فوق العاده و تام الاختیار فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی افغانستان

دمیتری ژیرنوف

دمیتری ژیرنوف در سال ۱۹۷۷ میلادی به دنیا آمده است.
 در سال ۲۰۰۰ میلادی از انستیتوت دولتی روابط بین المللی مسکو فارغ گردیده.
 در سمت های مختلف در دستگاه مرکزی در سیستم وزارت امور خارجه روسیه و خارج از کشور کار کرده است.
 از سال ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۹ میلادی منحیث وزیر مختار سفارت روسیه در ایالات متحده امریکا ایفای وظیفه نموده است.
 از اپریل سال ۲۰۲۰ میلادی به این طرف به عنوان سفیر روسیه در افغانستان کار می نماید.
 نامزد علوم سیاسی می باشد.
 به زبان های انگلیسی و چینایی تسلط دارد.
 متاهل است.