تماس با ما

سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی افغانستان

آدرس
جاده دارالامان، ایوب جان مینا ،حوزه هفتم، دروزه سفیر
تلفونها
+9320 250 00 40
+9320 250 00 13
ایمیل شعبه تشريفات
rusembafg@mid.ru
ایمیل شعبه قنسولی
rusconsul-af@mail.ru
rusconsul-af@yandex.ru
ایمیل شعبه مطبوعاتی
pressrusembafg@mid.ru

از یکشنبه الی بنجشبه 

 از ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰ 

شعبه قنسولی سفارت

تلفون
+9320 250 00 13
(تنها از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰)
ایمیل
rusconsul-af@mail.ru
rusconsul-af@yandex.ru

از یکشنبه الی بنجشبه 

 از ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

جنرال قنسولگری فدراتیف روسیه مقیم شهر مزار شریف

مزار شریف
ولایت بلخ، شهر مزار شریف
جاده مولانا جلال الدین بلخی خانه نمبر 37